Foto: 2009-05-20 Lennart Karlsson

En hemsida med information om kvarteret Dansbanan

2017-03-05 Årsmöte tisdag den 4 april kl 1900.
Plats: Solbackakyrkan
Årsmöteshandling finns under protokoll
2014-06-19 Under fliken Protokoll finns det uppdaterade styrelsprotokoll från senaste mötet den 9 juni 2014.
2012-05-04 Under protokoll finns styrelseprotokoll från mötet 2012-04-22 och årsmötesprotokoll med datum 2012-04-18. Dessa protokoll är utskickade med e-mail!
2011-04-25 Under protkoll finns två ny document, styrelseprotokoll 100616 och 110329
2010-06-29 Styrelseprotokoll 2010-05-17 och Handlingsplan 2010 finns under fliken protokoll!
2010-03-05 Årsmöte tisdag den 13 april kl 1900, plats Solbackakyrkan
2010-02-04 Med anledning av att taken på en del byggnader i landet har gett vika så uppmanar styrelsen att skotta garagetaken i förbyggande syfte.
2009-08-10 Styrelseprotokoll 2009-08-03 finns under fliken protokoll!

2009-06-14

Hemsidan syftar till att boende i området skall hitta aktuell information om Kv Dansbanans samfällighet. Synpunkter på innehåll mottages gärna till Lennart K kulgr 2B
   

 

 

 

Antal besökare sedan 2009-06-05